Skip to main content

28 milion dollarë për një biletë – Ankandi shpall fitues njeriun që do shoqërojë Bezos për në hapësirë

Të Tjera