Skip to main content

39 miliardë lekë më shumë në buxhetin e shtetit / Treguesit fiskalë janar – qershor 2021 tregojnë performancë pozitive

Të Tjera