Skip to main content

50 milion dollarë për rrugët në fshatra, përfitime për 80 mijë banorë! Në Kuvend, huaja e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim e Zhvillim

Të Tjera