Skip to main content

761 subjekte shqiptare, në regjistrin e markave – 1164 aplikime në vitin 2020, rritet edhe numri i kërkesave për shtrirje ndërkombëtare

Të Tjera