Skip to main content

8% e fëmijëve në BE janë joshtetas – 48% e popullsisë totale të fëmijëve në Luksemburg nuk kanë nënshtësi Europiane

Të Tjera