Skip to main content

Afati i vlefshmërisë së certifikatës elektronike për Fiskalizimin – DPT rikujton procedurën e riaplikimit në rast skadence

Të Tjera