Skip to main content

Ari tërhiqet në sesionin e sotëm. Ndikon dollari i fortë dhe interesat e borxhit, investitorët monitorojnë inflacionin

Të Tjera