Skip to main content

Ashpërsohet ligji për administrimin e pallateve – Administrator për çdo objekt me mbi 4 bashkëpronarë. Kush nuk paguan çohet në përmbarim!

Të Tjera