Skip to main content

ATP indekson pronat që nga data e aplikimit – Vlera e kompensimeve do rigollaritet, do u shtohet norma e interesit të inflacionit

Të Tjera