Skip to main content

Bashkëpunimi Kinë-Shqipëri – Ngrihet qendra e Shkencës dhe Teknologjisë Bujqësore pranë UBT

Të Tjera