Skip to main content

Bloomberg për ekonominë turke – $50 mld kredi 300 mijë bizneseve, $200 mld të tjera gati

Të Tjera