Skip to main content

Borxhet e ujësjellësve për energjinë – Qeveria subvencionoi 380 milion lekë në vitin 2021, kompanitë rritën faturat e palikujduara

Të Tjera