Skip to main content

Botohet në “Fletoren Zyrtare” ligji i ri, hyn në fuqi pas 15 ditësh – Tokat bujqësore, afati i ri për kalimin e tyre në pronësi të përfituesve

Të Tjera