Skip to main content

Buxhet i përbashkët në Eurozonë – ESM: 1-2% të PBB-së së rajonit, për të ndihmuar vendet gjatë krizës

Të Tjera