Skip to main content

“Censusi”i Shqipërisë së paraluftës! Cilat ishin qytetet e fshatrat që kishin telefon, banka, kompani sigurimesh apo fabrika alkooli në vitin 1940

Të Tjera