Skip to main content

Certifikimi i udhërrëfyesve turistikë, MZHETTS shpall fazën e dytë të aplikimit. Dokumentet që duhet të dorëzojnë kandidatët

Të Tjera