Skip to main content

Cilësia e furnizimit me energji – ERE: Ndërprerjet s’mund të zgjasin më shumë se 2.78 orë, punimet të njoftohen para 72 orësh

Të Tjera