Skip to main content

Debate për koncesionin – Deputetet, jo shtyrjes së afatit për shfrytëzimin e bakrit

Të Tjera