Skip to main content

Deklarimi i të ardhurave personale, qeveria akt normativ që ‘amniston’ deklaruesit. Por ka një kusht  

Të Tjera