Skip to main content

Denaj, marrëveshje 9.6 milion franga me Ambasadën Zvicerane në kuadër të projektit “Aftësi për Punë” për periudhën 2019-2023

Të Tjera