Dhënia e licencave minerare – Bordi i EITI kërkon më shumë transparencë, shpjegime edhe për taksat 

Shqipëria ka bërë Progres Domethënës në implementimin e Standardit EITI, me përmirësime të konsiderueshme në disa kërkesa individuale, në drejtim të transparencës në industrinë nxjerrëse.  Ky është vendim i Bordit Ndërkombëtar me qendër në Oslo, pas procesit të dytë të validimit për Shqipërinë. “Bordi i EITI është dakord se Shqipëria ka trajtuar pjesërisht veprimet korrigjuese. Si rrjedhojë, Shqipëria ka bërë … Vazhdoni me leximin e Dhënia e licencave minerare – Bordi i EITI kërkon më shumë transparencë, shpjegime edhe për taksat