Skip to main content

DPT: Përjashtohen nga TVSH-ja nënkontraktorët dhe furnizuesit e mallrave në subjektet e Rindërtimit

Të Tjera