Skip to main content

DPT publikon të dhënat periodike pёr “Rimbursimin e TVSH dhe Stokut” – Gjatë tremujorit të katërt të vitit 2021, janë rimbursuar gjithsej 3,35 miliard lekë

Të Tjera