Skip to main content

DPT: Rikujtesë për mënyrën e dorëzimit të deklaratës së TVSH-së librave të shitjes dhe blerjes!

Të Tjera