Skip to main content

Dy skajet e pagës mesatare në Shqipëri – Nga ligjvënësit me 81% më shumë se niveli kombëtar, te aktiviteti me “i varfër”

Të Tjera