Skip to main content

Ecuria javore e kursit të këmbimit – Java regjistron vlera të qëndrueshme dhe konstante për valutat e huaja

Të Tjera