Skip to main content

Edhe 6 aplikime për centrale diellore – Kërkesa nga investitorët është e lartë, por në 2 vite nuk është dhënë asnjë miratim nga MIE

Të Tjera