Skip to main content

Ekonomia e të dhënave – Studimi i KE, në BE gjeneron 60 mld euro në vit, ose 2% të PBB

Të Tjera