Skip to main content

Fiskalizimi, faturat elektronikë në rritje – Tatimet: Në 4 muaj janë lëshuar 49 960 fatura, në korrik nisin transaksionet biznes me biznes 

Të Tjera