Skip to main content

Fondet për transportin, pagesat që do të marrin mësuesit dhe nxënësit. Llogaritja e shpenzimeve, procedura për shpërndarjen e pagesave

Të Tjera