Skip to main content

Gjoba për kompanitë e gazit – Rregullorja e re, gjoba nga 0.1% deri në 0.5% të xhiros vjetore

Të Tjera