Skip to main content

Gratë të nënpërfaqësuara në ekonominë e Kosovës – 82% joaktive, pjesa tjetër has vështirësi për të gjetur punë

Të Tjera