HEC-i, prodhim energjie nga era – Trendi i ri/ Hapet gara për studimin e fizibilitetit, impiant eolik në Lanabregas 

Hidrocentrali i Lanabregasit po planifikon të shtojë kapacitetet prodhuese të energjisë, duke shfrytëzuar potencialin e erës në zonë. Përmes një procedure  tenderuese me vlerë 3.2 mln lekë shoqëria kërkon hartimin e studimit të fizibilitetit për vendosjen e një impianti eolik, ku ndër të tjera duhet të përcaktohen të dhëna për potencialin e erës në zonën e propozuar, shpejtësinë minimale dhe … Vazhdoni me leximin e HEC-i, prodhim energjie nga era – Trendi i ri/ Hapet gara për studimin e fizibilitetit, impiant eolik në Lanabregas