Skip to main content

Hyjnë në fuqi kartelat e reja kadastrale – Do të përmbajnë vlerën financiare, rivlerësimin, aktin e fitimit të pronësisë dhe kufizimet

Të Tjera