Skip to main content

Informacioni i klasifikuar, Qeveria ndryshon ligjin – Certifikatat të lëshohen në bazë të besnikërisë, besueshmërisë dhe sigurisë së personave

Të Tjera