Skip to main content

ISHTI pezullon shërbimet për debitorët – Detyrime të palikujduara që nga viti 2007, vlera totale arrin në 127.6 mln lekë

Të Tjera