Skip to main content

Ja masat për uljen e euroizimit! Flet për “SCAN Magazine” Klodion Shehu, drejtor i Departamentit të Stabilitetit Financiar në Bankën e Shqipërisë.

Të Tjera