Skip to main content

Kadastra nis asistencën ligjore për qytetarët që kanë aplikuar për shërbimet e saj në zyrat e ADISA – Ja qytetet që nis ky shërbim

Të Tjera