Skip to main content

Kërkesa: TVSH për produktet e detit, blegtorisë e bujqësisë të bëhet 4%. Në një drekë familjare prej 4 anëtarësh, i pesti që ushqehet është shteti

Të Tjera