Skip to main content

Kinë, politika për 2 fëmijë dështon – Nuk jep rezultatet e pritura. Në 2017, numri i lindjeve në rënie

Të Tjera