Kompanitë e parajsave fiskale – Drafti paralel i EITI: Zbulimi i pronarëve të fokusohet te minierat, nafta e HEC-et

  Teksa Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka nisur punën për hartimin e një ligji të ri, që synon identifikimin e emrave të pronarëve të kompanive të regjistruara në parajsat fiskale, një draft paralel është depozituar nga Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse, i cili synon që zbulimi i përfituesve realë të fokusohet te aktiviteti i nxjerrjes së naftës, mineraleve … Vazhdoni me leximin e Kompanitë e parajsave fiskale – Drafti paralel i EITI: Zbulimi i pronarëve të fokusohet te minierat, nafta e HEC-et