Skip to main content

Kompensimi i dëmeve nga përmbytjet – KESH do të paguaj diferencat e mbetura të kompensimit në Shkodër

Të Tjera