Skip to main content

Kontroll bizneseve të turizmit, 50% punojnë në informalitet. Numri 2 i Tatimeve: “Kemi seleksionuar kategorinë që do të kontrollohet”

Të Tjera