Skip to main content

Kredia për sektorin energjetik – Marrëveshja/100 milion euro hua nga KFW-ja, duhet të disbursohet brenda 8 muajsh

Të Tjera