Skip to main content

Kreditë e këqija – Institucionet jobanka do t’i fshijnë pas një viti

Të Tjera