Skip to main content

Listës së debitorëve në tatime i shtohen edhe 691 biznese! 533 prej tyre vetëm në periudhën 5 janar-10 shkurt 2017

Të Tjera