Skip to main content

Mark Zuckerberg dëshmon përpara qeverisë amerikane në lidhje me pikëpyetjet e shumta për monedhën dixhitale Libra

Të Tjera