Skip to main content

“Më pak të ardhura nga renta minerare” – Dervishaj: Taksimi do bëhet mbi mineralin e thatë. Beqaj: Kërkesë e grupeve të interesit

Të Tjera