Skip to main content

“Më pak tenderë, më shumë ankesa” – KPP: Kompanitë ankimuan 768 tenderë, kundërshtime për kriteret dhe vlerësimin e ofertave!

Të Tjera