Skip to main content

Merkel dhe Macron në mbrojte të strategjisë së vaksinimit: “E ngadaltë por efektive”

Të Tjera